AKTUALITY

Aktuální informace pro každého podnikatele o zákonných povinnostech a termínech jejich plnění včetně praktických odkazů.

15.10.2020

SILNIČNÍ DAŇ - platby záloh v roce 2020

Do 15.10.2020 má poplatník povinnost uhradit zálohu na silniční daň, pokud nepatří mezi vybrané subjekty, u nichž převažující část příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 bezprostředně pocházela z jedné nebo více činností vyjmenovaných v rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021. U těchto vybraných subjektů byly zálohy na rok 2020 prominuty, vybraný daňový subjekt uhradí daň silniční za zdaňovací období roku 2020 do konce ledna 2021.

U subjektů, kterých se uvedené prominutí záloh netýká, je třeba zálohy splatné 15. 4., 15. 7. a 15. 10. 2020 uhradit nejpozději do 15.10.2020 tak, aby v souvislosti s jejich pozdní úhradou nevznikl úrok z prodlení. Více na FS

Pro nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny došlo pro zdaňovací období 2020 ke snížení sazby silniční daně. Více na FS

Poslední záloha na silniční daň za rok 2020 je splatná 15.12.2020, a to za říjen a listopad 2020.  

12.10.2020

Nová krizová opatření přijatá vládou

Dne 12.10.2020 vláda svým Usnesením přijala nová krizová opatření, např. omezení hromadných akcí a provozu či omezení škol.

5.10.2020

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje mimořádné opatření v oblasti regulace provozu maloobchodu a služeb, a to s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

26.9.2020

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ se ruší

Dne 26. září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020. 

18.9.2020

OSVČ podání Přehledu za rok 2019 České správě sociálního zabezpečení

Dne 18.9.2020 je posledním dnem pro podání Přehledu OSVČ ČSSZ a současně je k tomuto dni splatný i doplatek pojistného. ePortál

1.9.2020

OSVČ platby záloh na zdravotní a sociální pojištění v roce 2020

Srpen byl posledním měsícem, za který vláda osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) odpustila zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. 

První zálohy na pojištění, které má OSVČ povinnost uhradit, jsou zálohy na září 2020. 

U důchodového pojištění je záloha splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí a u zdravotního pojištění do 8. dne následujícího měsíce.

18.8.2020

DAŇ Z PŘÍJMŮ za rok 2019

Den 18.8.2020 je posledním dnem pro podání daňového přiznání fyzických i právnických osob za rok 2019 a současně je tento den splatná i daň.

3.8.2020

OSVČ podání Přehledu za rok 2019 zdravotní pojišťovně

Podání Přehledu OSVČ za rok 2019 bylo novelou zákona posunuto na 3.8.2020. Částka doplatku pojistného za rok 2019 je splatná nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl Přehled podán (nebo měl být podán).

Tyto stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací

 účetnictví.BTW | Praha 6 | info@ucetnictvibtw.cz | +420 602 291 034

  © 2020 by účetnictví.BTW