top of page

1.7.2022

SILNIČNÍ DAŇ - placení záloh 

Zálohy na silniční daň jsou od 1.1.2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. 31.1.2023.

8.6.2022

SILNIČNÍ DAŇ - nová podoba v roce 2022

8.6.2022 byla vyhlášena novela zákona o silniční dani č. 142/2022 Sb. a informace FS
Silniční daň se bude nově platit pouze za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.
Osobní vozidla nejsou mezi vyjmenovanými zdanitelnými vozidly, a proto od roku 2022 nebudou podléhat zdanění silniční daní.
Novelou také dochází ke zrušení záloh a ke snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1. 

24.3.2022

SILNIČNÍ DAŇ - prominutí záloh v roce 2022

Ministr financí přistoupil k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně. 

bottom of page