top of page

PRO SPOLKY

zajišťujeme

vedení účetnictví

Spolkům poskytujeme komplexní servis, který zahrnuje nejen zpracování účetnictví včetně sestavení všech potřebných účetních závěrek a zpracování podkladů pro prezentaci výsledků hospodaření členské schůzi (valné hromadě) spolku, ale i konzultace a poradenství.

zákonné povinnosti právnických osob

Hlídáme a včas podáváme veškerá potřebná daňová přiznání, připravujeme a popř. i zveřejňujeme účetní závěrku.

jsme on-line

Vedeme "bezpapírové" účetnictví, veškeré podklady není nutné tisknout a osobně předávat, stačí odeslat e-mailem, či uložit do cloudu.

cena služeb

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, výše konkrétní ceny je ovlivněna typem a rozsahem účetních úkonů. 

Rádi budeme pracovat i pro Vás, napište nám a my se už o vše postaráme.

bottom of page